Zwemonderwijzer

Een goede zwemonderwijzer maakt een groot verschil. Taken en verantwoordelijkheden van zwemonderwijzers zijn niet alleen afhankelijk van de aard van het zwembad en de variatie in activiteiten die daar worden aangeboden, maar ook van de voorkeuren, kennis en kunde van de zwemonderwijzer. In deze cursus worden de basisprincipes van het zwemonderwijs belicht en door experts behandeld.

 

Manager Accommodaties

Al een reeks van jaren verzorgt de stichting ENVOZ deze opleiding voor toekomstige Managers van zwembaden. Deze opleiding kenmerkt zich door een kwalitatief hoog niveau en is goedgekeurd door de NVZ.

 

De afgelopen jaren zijn de eisen die aan de functie van Manager Sportaccommodaties worden gesteld ingrijpend veranderd. 
Lag in het verleden het accent primair op het beheren van het zwembad, tegenwoordig moet de toekomstige manager weten om te gaan met de vele processen die het runnen van een, vaak multifunctionele, sportaccommodatie met zich meebrengt. De manager  sportaccommodatie geeft sturing aan het proces, neemt initiatieven, informeert, rapporteert en adviseert de werkgever.

 

Hoofd Zwemzaken

Als voorbereiding op de opleiding Manager Sportaccommodaties introduceren wij een nieuwe opleiding hoofd zwemzaken. Deze opleiding kenmerkt zich door een kwalitatief hoog niveau en is erkend door de NVZ (Nederlandse Vereniging van Zwembad-, sport- en recreatiemedewerkers).

 

De afgelopen jaren zijn de eisen die aan de functie van hoofd zwemzaken worden gesteld ingrijpend veranderd. 
Lag in het verleden het accent primair op het beheren van het zwembad, tegenwoordig moet de toekomstige hoofd zwemzaken weten om te gaan met de vele processen die het runnen van een, vaak multifunctionele, sportaccommodatie met zich meebrengt. De hoofd zwemzaken assisteert informeert en adviseert de manager sportaccommodaties, en geeft mede sturing aan het proces.